Milas Belediyesi’nden satılık arsa 6.8 milyon TL’ye!

Muğla İli Milas İlçesi Ören Mahallesi’ndeki arsa Milas Belediyesi tarafından satışa sunuluyor. Arsanın ihalesi 16 Kasım’da yapılacak.

 

Milas Belediye Başkanlığı tarafından Ören Mahallesi’nde yer alan 9 bin 116 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale usulü ile satılıyor. Arsanın toplam muhammen bedeli 6 milyon 883 bin 108,50 TL olarak belirlendi. İhalesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 13:30’da yapılacak.

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Milas Belediye Başkanlığından:

Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.

İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 16.11.2017 Perşembe günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 16.11.2017 tarih ve 13:30 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a – Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b – Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)
c – İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
d – Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi,
e – Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
f – Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g – Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.