Mega projelere Türkiye Varlık Fonu’ndan katkı geliyor!


mega projeler

Türkiye Varlık Fonu kuruluyor. Dev fonla Kanal İstanbul, 3’üncü Köprü ve Havalimanı gibi mega projelere kaynak sağlanacak. Fonla yatırımların artırılması, sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor.
Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanal İstanbul, 3. Köprü ve Havalimanı gibi mega projelerin yanı sıra dışa bağımlılığı azaltacak Nükleer Santral yapımı için yeni finansman kaynağı oluşturuluyor. Kurulacak Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile 2023 hedeflerinde sağlıklı bir şekilde ulaşılması hedefleniyor. Tasarıya göre, Başbakanlığa bağlı, Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak.

50 milyon sermayeli dev şirket


Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenlerle bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek. 50 milyon lira olan Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Sermayeye ait paylar da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olacak.

Kalkınmayı hızlandıracak

Şirket ve fona bağlı alt fonlar ve alt şirketler de kurulabilecek. Fonun kaynakları ve finansmanı özelleştirme kapsam ve programında bulunan fona devredilen kuruluş ve varlıklardan, Özelleştirme Fonu’ndan TVF’ye aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak. Kamu kaynakları ve çeşitli fonlardan aktarmalarla oluşturulacak TVF ile reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere yönelik uzun vadeli kaynak sağlanması yoluyla kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanması amaçlanıyor. Fonun kaynaklarının, zamanla kendi kaynağını yaratan bir yapıya sahip olması da belirlenen diğer hedefler arasında.

Şehit yakınlarına ÖTV’siz araç hakkı

TASARIDA şu maddelere de yer verildi: “Şehit eş veya çocukları ya da anne veya babası, ÖTV’siz araç alabilecek. Cep telefonlarındaki asgari maktu özel tüketim vergisi 160 TL olarak yeniden belirleniyor. Ticari araçlarının yenilenmesi için vergi desteği getiriliyor.” TVF ile hayata geçirilecek öncelikli hedefler de şöyle:

1- Büyümede 10 yıl içinde yıllık yüzde 1.5 oranında ek artış sağlanması.

2- İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması.

3- Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi.

4- Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması.

5- Stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi.

Kredibilite yükselecek

Kurulan fonla, çeşitli yatırım araçlarına yönlendirilen kamuya ait gelir ve fon fazlaları, reel sektöre uzun vadeli yatırım olanağının sağlanacak şekilde bir üst fonda birleştirilecek. Ayrıca bu fonla Türkiye’nin tasarrufları görünür kılınarak, Türkiye’nin uluslararası kredibilitesi artırılacak.

Akşam

, ,