Köy yerleşik alanı sınır tespiti!

Köy yerleşik alanı sınır tespiti

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamıyor. Peki köy yerleşik alanı sınır tespiti nasıl yapılır? Köy yerleşik alanı nasıl tespit edilir? diyorsanız işte yanıtı…

Köy yerleşik alanı sınır tespiti!
Köy yerleşim alanları, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı olarak tanımlanıyor.

Bu alanlar, Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik alanı oluyor.

Peki köy yerleşik alanı sınır tespiti nasıl yapılır? Köy yerleşik alanı nasıl tespit edilir? diyorsanız işte yanıtı…

Köy yerleşik alanı sınır tespiti..
İlgili ilçe kaymakamının mütalaasını da dikkate alarak muhtarın talebini uygun görmesi veya doğrudan doğruya kendi kararına dayanarak; vali, köy yerleşme alanını tespit ve planını hazırlamak üzere komisyonu görevlendiriyor.

Komisyon öncelikle o köye ait harita, sosyal ve ekonomik durum gösteren dokuman ve gerekli diğer bilgileri derledikten sonra merkezde bir ön değerlendirme yapar. Müteakiben mahalline giderek, köyün istikbaldeki gelişme durumu da dikkate alınarak; ihtiyaç duyulan konut parsel sayısını, parsel büyüklüklerini, gerekli bulmuyorsa sosyal tesisler ve diğer genel ihtiyaçlar için tefrik edilecek arazi miktarını hesaplayarak, sonuç olarak köy yerleşme alanının ne genişlikte olacağına karar veriyor.

Mevcut köy yerleşik alanı ile bütünlük teşkil edecek şekilde ve mümkün mertebe mera niteliğini kaybetmiş arazilerle verimi düşük ya da tarım dışı hazine arazilerine öncelik vererek, köy gelişme alanı için uygunluğuna karar verdiği sahanın sınırlarını belirliyor. Müracaatların çok olması halinde komisyon, nüfusu en çok olan köyden başlayarak bir önceki sıralaması yapar ve çalışmalarını buna göre yürütüyor.

Bu amaçla gerektiğinde valilikçe ayrı ya da aynı vali yardımcısının başkanlığında birden fazla komisyon teşkil edilebiliyor. Komisyon yaptığı ve çalışmaları ve aldığı kararları bir tutanakla tespit ediyor.

Köyde izinsiz ev yapılırsa ne olur?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com