Konut hesabında devlet katkısı 25 bin liraya yükseldi!

 

Bugünkü Resmi Gazete’de Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Kanun’da çok önemli düzenlemelere yer verildi.


Hükümet nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına destekler veriyor.

Hükümetin ilk kez ev sahibi olmak için yaşama geçirdiği konut hesabında devlet katkısı 25 bin liraya yükseltildi.Bu karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan madde şöyle;

“Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına Devlet katkısı ödenebilir; ödenecek Devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemez.”

, ,

Hemen Teslim 5 proje