Konut hesabı devlet katkısından hangi konutlar faydalanabilir?

İlk kez konut alacaklara hükümetten konut desteği veriliyor. Konut hesabında devlet katkısı 25 bin liraya yükseltildi. İlk ödemeler bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Hükümet nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için destekler veriyor.

Satın alacakları konutlara devlet katkısı almak isteyen vatandaşlar, konut hesabı ile satın alacakları evlerin hangileri olup hangileri olamayacağını merak ediyor. Peki, konut hesabı devlet katkısından hangi konutlar faydalanabilir?

Aşağıdaki konutlar devlet katkısından faydalanabilir;

1- Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.

2-Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.

3-Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.

4-Devre mülklere devlet katkısı ödenmez.

KONUT HESABI DEVLET KATKISI ŞARTLARI NELER?

1-Türk vatandaşı olması,

2-7.4.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

3-Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

4-Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,

5-Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması, gerekir. Bu şartları taşıyan herkes Devlet katkısı almaya hak kazanır.