2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesi gereğince, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için çevre temizlik vergisi ödeniyor.


Kanunen, bu vergi belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödeniyor.

Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti, taşınmazın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren başlıyor. Vergiden taşınmazın sahibi değil, kullanıcısı sorumlu oluyor.

Konutların çevre temizlik vergisi, su faturalarına yansıtılıyor. Faturanın ödenmesi ile vergi de ödenmiş oluyor. 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi oranları belli oldu. İşte konut çevre temizlik vergisi 2018 oranları…

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2018

MADDE 3 – (1) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

(2) Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

 

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,