Konteyner ruhsatı nasıl alınır?

Konteyner ruhsatı nasıl alınır

Konteyner; müteharrik olsa da İmar Kanununun yapı tanımına uyuyor ve konteyner içinde ruhsat izninin alınması gerekiyor. Peki konteyner ruhsatı nasıl alınır? diyorsanız işte yanıtı…

Konteyner ruhsatı nasıl alınır?
Konteynerler fabrikada tüm kullanım yerleri hazırlanıp gideceği yerde sadece düzgün bir zemin üzerine yerleştirilip elektrik ve gerekirse dıştan su bağlantısı ve giderler bağlanmak suretiyle kullanılan yapılar olarak ifade ediliyor.

Sağladığı bir çok avantajlar nedeniyle en çok tercih edilen hazır yapılar arasında yer alan konteyner binalar, arsa sahipleri tarafından kullanılıyor.

Konteyner; müteharrik olsa da İmar Kanununun yapı tanımına uyuyor. Konteyner içinde ruhsat izninin alınması gerekiyor.Peki
Konteyner ruhsatı nasıl alınır? diyorsanız işte yanıtı…

Konteyner için ruhsat, gerekli belgeler ve dilekçeyle birlikte belediyeye müracaat edilerek alınıyor.Konteyner ev ruhsatı dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:

Konteyner ev ruhsatı dilekçesi örneği…

T.C
……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

……… ilçesi,………………………………….. Cad/Sok.,………………noda, vetapunun ………………..pafta, ……………….ada, …………………….. parselinde kayıtlı
taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim.

……/……./20….

Mal Sahibi
ADI-SOYADI
T.C. Kimlik No:
(imza)

Eki: -Tapu örneği
-(Vekil ise Vekaletname örneği)
-Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu,
firmanın açık ismi belirtilecektir.

Adres:……………………………
……………………………………..
……………………………………..
Telefon:…………………………

Konteyner evlerin özellikleri nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com