Konteyner ev için ruhsat gerekiyor mu?

Konteyner ev için ruhsat gerekiyor mu

İmar Kanunu esasları gereğince binaların inşası için ruhsat alınması zorunlu oluyor. Peki Konteyner ev için ruhsat gerekiyor mu? Konteyner ev için ruhsat istenir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Konteyner ev için ruhsat gerekiyor mu?
Genellikle inşaatlar ve şantiyelerde kullanılan konteynerlar; şantiyelerde genellikle barınma ihtiyacına yönelik kullanılmakla beraber ofis,yemekhane,yatakhane,wc,duş,sosyal tesisler, revir, depo vb. ihtiyacları karşılamaya yönelik olarak kullanılıyor.

Ancak son zamanlarda arsa sahiplerinin tercihi de konteyner evden yana olabiliyor. Fabrikalarda üretilen modüler yapılar konteynerler, fabrikada tüm kullanım yerleri hazırlanıp gideceği yerde sadece düzgün bir zemin üzerine yerleştirilip elektrik ve gerekirse dıştan su bağlantısı ve giderler bağlanmak suretiyle kullanılıyor. Peki Konteyner ev için ruhsat gerekiyor mu? Konteyner ev için ruhsat istenir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Konteyner yapılar, müteharrik olsa da İmar Kanununun yapı tanımına uyuyor. Bu sebeple arsaya koynerter koymak için de ruhsatın alınması gerekiyor.

Arsaya konteyner koymak için ilgili belediyeye bir dilekçe ve diğer gerekli evraklar ile müracaat edilebiliyor. Ruhsat için istenen evraklar şu şekilde:

1. Ruhsat başvuru dilekçesi.
2. Tapu.
3. İmar durumu (Belediyeden alınacak).
4. Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak).
5. Mimari proje (Oda onaylı).
6. Mimarlar Odası’ndan sicil belgesi.
7. Betonerme statik proje (Oda onaylı).
8. İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.
9. Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).
10. Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.
11. Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).
12. Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.
13. Zemin etüd raporu.
14. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.
15. Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.
16. Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.
17. Yapıya ilişkin bilgi formu.
18. Yapı denetim şirketi ücretinin %20’lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.
19. Şantiye şefi sözleşmesi.

Konteyner evlerin özellikleri nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com