Kocaeli Yeniköy’deki spor tesisi 120 aylığına kiralanıyor!

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeniköy Mahallesi’nde yer alan spor tesisi alanını 120 ay süre ile kiralıyor. İhale 11 Nisan’da gerçekleştirilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, G23C03C3A pafta, 495 ada, 1 parsel, üzerinde bulunan toplam 160 bin 452,00 metrekare kullanım alanlı taşınmazın, 25 bin metrekarelik kısmı “Spor Tesisi Alanı” olarak kullanılmak üzere sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle Aylık 18 bin TL+KDV kira bedeli üzerinden 120 (yüz yirmi) ay süre ile 11 Nisan 2018 günü saat 10.30’da yapılacak.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, G23C03C3A pafta, 495 ada, 1 parsel, üzerinde bulunan toplam 160.452,00 m² kullanım alanlı taşınmazın, 25.000,00 m²’lik kısmı “Spor Tesisi Alanı” olarak kullanılmak üzere sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle Aylık 18.800,00TL+KDV kira bedeli üzerinden 120 (yüz yirmi) ay süre ile 11 Nisan 2018 günü saat 10.30’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 35. ve 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1 – İhale şartname bedeline (1.000,00TL) ait makbuz,

2 – Geçici teminat(67.680,00TL) yatırdığına dair makbuz aslı,

3 – İştirak teminatı (50.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,

4 – KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5 – Vekâleten veya Ortak katılımda Noter tasd. Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 – Nüfus Kayıt Örneği,

3 – İkametgâh Senedi),

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 – Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 – Şirketin Adres beyanı,

3 – Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi)

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 10/04/2018 günü Saat: 12.30’a kadar K.B.B. Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl. ve Kar. Dai. Başk. Encümen Şb. Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. maddesi gereğince ilan olunur.

 

, ,