Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kira kontratının damga vergisini kim öder

Kira kontratı damga vergisi ödenecek kağıtlar arasında yer alıyor. Kira akdi için ödenecek damga vergisi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Peki kira kontratının damga vergisini kim öder? diyorsanız işte yanıtı…

Kira kontratının damga vergisini kim öder?
Kira sözleşmesi damga vergisi ödenecek kağıtlar arasında bulunuyor. Bilindiği üzere damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödeniyor.


Kira kontratı için ödenecek damga vergisi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Kira sözleşmesi için ödenecek damga vergisi, yıllık kira bedeli üzerinden damga vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor.

Kira mukavelenameleri için mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor.

Kefilli kira kontratıda ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor. Peki kira kontratının damga vergisini kim öder? diyorsanız işte yanıtı…

Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu sebeple kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.

Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması durumunda ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildiriliyor ve aynı süre içinde ödeniyor.

Kira kontratında damga vergisi zorunlu mudur?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, ,