Geçtiğimiz yıl gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde eden kimseler bu sene kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisini istisnadan yüksek geliri olanlar öderken, düşük geliri olanlar ödemelerden muaf tutuluyor.

2018 yılı vergilendirmeleri için belirlenen istisna sınırları ise şu şekilde: Konut kira istisna sınırı 3 bin 900 TL. İşyeri kira istisna sınırı 30 bin TL.


Senede iki eşit taksit halinde ödenen kira gelir vergisinde öncelikle beyanname veriliyor.

Kira gelir vergisi beyannamesi 2018!
Kira gelir vergisi beyannamesinin 1-25 Mart 2018 tarihleri arasında verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyanı vergi dairesinden verilebildiği gibi, internet üzerinden de verilebiliyor. İnternette “Hazır Beyan Sistemi” ile beyanname verilebiliyor.

BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması

halinde kullanılacak ek föy;

● Bir örnek doldurulacaktır.

● Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.

● Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.

● Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.

● Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.

● Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak

yazılacaktır.

● Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;

“http://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulam .aspx” internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.

● Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer

ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.

● Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, http://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje