Kimler ev vergisinden muaf?

Kimler ev vergisinden muaf

Gayrimenkuller için ödenmesi gereken vergiler arasında ev sahiplerinin de mükellef olduğu emlak vergisi yer alıyor. Bazı ev sahipleri vergiden muaf oluyor. Peki kimler ev vergisinden muaf? diyorsanız işte yanıtı…

Kimler ev vergisinden muaf?
Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz mal sahipleri, her sene belediyeye emlak vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef olup; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Emlak vergisi mükellefiyeti, gayrimenkule sahip olunması ile başlıyor. Ancak ilk sene vergi eski mal sahibi tarafından ödeniyor. O yılın sonuna kadar yeni mal sahibinin belediyeye bildirimde bulunması gerekiyor.

Ancak ev sahipleri için muafiyet uygulaması bulunuyor.Bazı ev sahipleri vergiden muaf oluyor. Peki kimler ev vergisinden muaf? diyorsanız işte yanıtı…

Ev vergisi tek mesken muafiyeti şartları şu şekilde:
-Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek bir eve sahip olanlardan;
-Emekliler,
-Özürlüler,
-Gaziler,
-Şehitlerin dul ve yetimleri,
-Hiçbir geliri olmayan işsizler,
-Ev hanımları vergiden muaf tutuluyor.

Yukarıdaki şartları taşıyan kimseler, emlak vergisinden muaf olmak için belediyeye müracaatta bulunabiliyor. Tek evin yanında bir başka arsa ve araziye sahip olmak muafiyeti engellemiyor. Ancak o taşınmazlar için vergi ödemesinin yapılması gerekiyor.

Belediyeye verilecek dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor.

TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM

TARİH …./…./….

T.C.
………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES MÜKELLEF
Adı ve Soyadı
( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….
Belediyenin Adı : ………………………….
Mahallesi : ………………………….
Cadde ve Sokağı : …………………………..
Kapı ve Daire No : ………………………….

Pafta No
Ada No
Parsel No

Miras kalan ev için emlak vergisi ödenir mi?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com