Kentsel dönüşüm kamulaştırmalarında KDV istisnası uzadı!

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kamulaştırmalarında KDV istisnası uzadı..

Ekonomi alanında düzenlemeleri kapsayan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugünkü Resmi Gazete’de onaylandı.


Bu kapsamda, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV’den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici maddesinin uygulama süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre mera Kanunu’nda yapılan değişiklikle, jeotermal kaynak ile doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilik tarafından değiştirilebilecek.

, ,