Kadıköy’de satılık gayrimenkul! 3 milyon TL’ye!


İstanbul İli Kadıköy İlçesi Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde yer alan gayrimenkul 3 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Gayrimenkulün ilk ihale tarihi 28 Şubat 2018 tarihi olarak belirlendi.

Özellikleri : Satılmasına karar verilen taşınmaz İstanbul ili Kadıköy ilçesi Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay caddesi ile Velibey Sokağı üzerinde
köşe başında kain 144 pafta 604 ada 1 parsel sayılı 1.022,00 m2 miktarlı kat irtifaklı arsada kurulmuş Velibey Sokağından girişli 1 sokak kapı nolu
Mutlu Apartmanı isimli betonarme karkas apartmanda Fahrettin Kerim Gökay caddesi cephesinde 127/A sokak kapı nolu zemin katta 16/192 arsa
paylı 1 nolu bodrum kata depolu dükkanın tamamıdır. Taşınmaza konu Mutlu Apartmanı isimli ana bina bodrum + zemin + 4 normal kattan ibaret
altı katlı ayrık nizamda betonarme karkas apartman olup dış cephesi kaleterasit cinsi sıvalı üzeri çatı üstü kiremit kaplıdır. Binaya Velibey Sokağı
üzerinden girilmekte olup zemin katta dükkanlar , normal katlarda daireleri ve merkezi sistem kalorifer mevcttur. Satışa sunulan 1 nolu depolu dükkan Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde olup etrafı alüminyum doğramalı camekanlı vitrinlidir. Depolu dükkanın zemin katta seramik ve laminant parke kaplı galeri ve yönetici bölümü ile depo kısmı olup 90 m2 miktarlıdır.Dükkan içinden mermer basamaklı merpen ile bodrum kata irtibatlı olup zemini seramik kaplı ve 40 m2 kadardır. Dükkanda elektirik su ve merkezi kalorifer tesisatı mevcut olup bodrum katta çay ocağı yeri ile klozet ve lavabolu 2 WC vardır. Bodrum katta deposu olan 1 nolu dükkan 3.000.000,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Kıymeti : 3.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 13:30 – 13:40 arası
2. Satış Günü : 28/03/2018 günü 13:30 – 13:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı A Blok -2. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen
değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin
görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu satış ilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ
imkansızlığı durumunda İİK 127 maddesi gereğince ilanen tebliğ yerine kaim sayılacaktır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/925 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.29/12/2017

,