Dükkan ve ofis gibi işyeri dahil tüm taşınmaz malların mülkiyet devir işlemi tapu dairesinden yapılıyor. Tapu dairesine gitmeden önce, tapudan randevu alınması gerekiyor.


Randevu günü ve saatinde gerekli evraklar ile birlikte alıcı ve satıcının tapu dairesinde bulunması gerekiyor. Devir işlemleri için tapu masraflarının da ödenmesi gerekiyor.

Peki işyeri tapu harcı 2018 ne kadar?

Tapu dairesinde ödenecek bedel, satış değeri üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. Bu harç hem alıcı hem de satıcı tarafından ödeniyor.

Ayrıca, tapu döner sermaye bedellerinin de ödenmiş olması gerekiyor. 2018’de Tapu satış döner sermaye harcı 103 lira 50 kuruş olarak tahsil ediliyor.

İşyeri tapu harcı 2018 hesaplama örneği

Tapu harcı oranı: Binde 20

Satış bedeli: 500 bin TL

Tapu harcı bedeli: 10 bin TL (alıcı ve satıcı ayrı ayrı)

Toplam harç: 20 bin TL (alıcı+satıcı)

 

Tapuda gerekli olan belgeler 2018

1. Satılması istenen taşınmaza ait tapu senedi,

2. Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları, (pasaport veya avukat kimliği ile işlem yapılabilmekte ancak ehliyet ile işlem yapılmamaktadır)

Satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları

3. Tapu sahibi işleme bizzat gelmiyor ise, temsile ilişkin belge, (Vekâletname, vasi kararı, kayyım kararı vb. )Vekil veya temsilci olan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,

Yine alıcılardan da bizzat gelmeyen var ise onları temsil eden kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsile ilişkin belge

4. Kat mülkiyeti kurulmuş gayrimenkullerde DASK poliçesi

5. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren belge.

 

Tapu harcı ödenen bankalar 2018!

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje