İşyeri kira geliri sınırı 2017!

 
Taşınmaz malların kiraya verilmesi halinde mal sahiplerinin elde ettiği kazancın sınırdan fazla olması halinde gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. İşte işyeri kira geliri sınırı 2017…

İşyeri kira geliri sınırı 2017!
İşyeri kiralamalarının belli bir istisna sınırını aşması halinde kira gelir vergisine tabi tutuluyor. Bir önceki yıl içerisinde elde edilen gelirler için ödenen vergi 2 taksitte verilebiliyor.

2017 yılında; 1 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında kiraya verilerek elde edilen gelirler için vergi ödeniyor. Vergi için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın altında gelir elde edenler vergi beyannamesi ve ödemelerinden muaf oluyor.

İşyeri için istisna bedeli 30 bin TL olarak belirlendi. Buna göre, işyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 2016 yılı için 30.000 TL aşanlar beyanname vererek vergi ödemek ile mükellef oluyor.

Kira gelir beyannamesi internetten verilebiliyor. Ödemeler de anlaşmalı bankalar aracılığı ile internetten ya da şubeden yapılabiliyor.

Kira geliri hazır beyanname sisteme giriş

Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.

Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir.

İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.

Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.

 

Kira gelirinden indirilecek giderler 2017!
 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com