İnşaat sektörü hizmete talep yaratıyor!

Adana Valisi Mustafa Büyük

Adana Valisi Mustafa Büyük, “Ülkemizde inşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan bir konumunda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir. ” dedi.
GÜNÜMÜZDE sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli olmamakta, aynı zamanda firmaların pazarlama stratejileri geliştirerek, tanıtım yapmaları gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle fuarcılık sektörü, firmalar açısından hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde özellikle 1990’lardan sonra gelişme yolunda önemli bir ilerleme kaydeden fuarcılık sektörü, firmalara ürünlerini ve yeniliklerini tanıtmak için önemli bir imkan sunmaktadır. Fuar organizasyonlarının işletmelere yaptıkları katkıların yanı sıra, ülke ve illerin ekonomilerine yaptıkları katkılar görülmeye başlandıkça, özellikle sanayileşmekte olan iller “ihtisas fuarları” düzenleme konusunda büyük bir yarış içine girmişlerdir. Fuarların dünya çapında ticaretin gelişimine yaptığı katkıya ek olarak yapıldıkları bölge veya illerin ekonomilerine de katkı sağladıklarım söylemek mümkündür.

GELİŞMİŞ FUAR ALTYAPISINA SAHİBİZ
Son yıllarda her türlü çağdaş teknoloji ve altyapı kullanılarak oluşturulan fuar alanlan ve buralarda gösterilen büyük başarı, ülkenin fuarcılık alanındaki gelişmişlik düzeyini ortaya koymaktadır. İlimiz de 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren ve fuarcılık anlamında bugün hepimizin gördüğü gibi dünyanın en gelişmiş şehirlerinde de olan bir fuar alt yapışma kavuşmasına aracı olan TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi sayesinde birçok sektörde fuar organizasyonu düzenlenmektedir.

18-21 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “10. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı” ile tek çatı altında toplanan inşaat sektörü, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok firmaya tanıtım imkânı sağlayarak, sektörün biriktirdiği bilgileri ve gelişimleri katılıma ve ziyaretçilere aktarma fırsatı sunacaktır.

İNŞAAT, EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ
Ülkemizde inşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan bir konumunda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir. Özellikle, konuta olan ihtiyacın artması ile 2000’li yıllardan sonra atağa geçen ve yıllık ortalama 800 milyon USD civarında bir döviz girdisi de sağlayan inşaat sektöründe 200.000’den fazla şirket faaliyet göstermektedir. Sektörün günümüzde toplam istihdam içindeki payı yüzde 6 civarında olup, yaklaşık 3 milyon kişiye dolaylı iş imkânı sağlamaktadır. İlimizde de, yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, doğalgaz, havalandırma, dekorasyon, iş makineleri, mühendislik hizmetleri gibi birçok konuda ülkemizin önemli markalarının yer alacağı Adana Yapı Malzemeleri, inşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı sayesinde, yerli yabana birçok yatırmayı şehrimizde ağırlamayı hedeflemekteyiz. Sektöre yönelik mal ve hizmet alımı ihtiyacına cevap verebilecek, kentte yaşam kalitesini arttırmaya yol gösterecek ve bölge gelişimine katkı sağlayacak nitelikte bir fuar hazırladığımız inancındayız.

TANITIMA SİNERJİ KATACAK
Valilik olarak, üretici ve kullanma arasında köprü görevi gören bu tür organizasyonların gelişimini destekliyor ve şehrimize turizm ve tanıtım anlamında bir sinerji katacağına inanıyorum. Fuar kapsamında, sektörlerle ilgili düzenlenecek olan seminer ve konferansların da ziyaretçi sayısını artıracağım düşünüyorum. Emeği geçen tüm katılıma, organizatör ve firmalara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor ve organizasyonun amacına ulaşmasını diliyorum.

Hürriyet Ek