İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi!

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, KONTİMDER (Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği) Başkanı Osman Başaran ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İş dünyasını yakından ilgilendiren konuların ele alındığı ziyarete konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Sivil toplum kuruluşlarına günümüzde ülkemizin hedefleri ve üstlendiği misyon doğrultusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bizler de kurum olarak ülkemizin dünya üzerinde ve bölgesinde üstlendiği misyona katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyor, ülkemizin yararına olacak çalışmaların içinde olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı birer zenginlik olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada sizlerin de şehrimiz ve ülkemiz açısından önemli çalışmalara imza atacağınıza inanıyoruz. İnşaat sektörü uzun yıllardır ülkemizde birçok sektörü ayakta tutan, binlerce kişiye istihdam oluşturan ve ekonomimizin canlı kalmasını sağlayan lokomotif sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi sektörün bu denli büyük olması inşaat sektöründe uğraşanlar için bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Kurum olarak, sektörel odaklanmaları sorunların tek ağızdan ve daha yüksek sesle dile getirilmesi bakımından çok önemsiyoruz. Bu odaklanmanın sorunların çözüme kavuşturulması noktasında daha etkili olduğu kanaatini taşıyor, bu çerçevede her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

KONTİMDER Başkanı Osman Başaran ise, “MÜSİAD camiası, çalışmalarını yakından takip ettiğimiz ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bizim bu yapıyı kurmamızdaki en büyük amacımız sektörde yaşadığımız sorunları çözüm önerileri getirerek yetkili mercilere daha etkili bir şekilde dile getirmek ve sektörün sesi olmaktır. Bu doğrultuda sizlerin tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Birçok sektöre öncülük eden, binlerce kişiye iş imkânı sağlayan ve ülkemizin yurtdışında da başarıyla temsil edildiği geniş bir alan pek çok sorunu da bünyesinde barındırıyor. Sektörel birliktelikler konusu sektörde yaşanan sorunların çözüme ulaştırılması bakımından sizlerin de bahsettiği gibi üzerinde durulması gereken ve önem arz eden bir konu. Bizler de bu bilinçten hareketle göreve geldiğimiz andan itibaren bu noktada projeler üretmeye başladık. Şehrimizde oluşan birlik ve beraberlik ruhunu sivil toplum kuruluşlarımız için itici bir güç olarak görüyor, bizler de bu ruha katkı sağlamak adına bir çaba göstereceğimizi dile getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Haber