Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İndirimli emlak vergisinden kimler yararlanabilir

Emlak vergisi Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, emlak vergisinde meskenler için indirim uygulaması bulunuyor. Peki İndirimli emlak vergisinden kimler yararlanabilir? diyorsanız işte yanıtı…

İndirimli emlak vergisinden kimler yararlanabilir?
Emlak vergisi, tüm gayrimenkul sahipleri tarafından ödenmesi gereken vergi olarak ifade ediliyor. Ancak kanunen tek bir evi olup da geliri olmayan kimseler bazı şartlarda bu vergiden muaf tutuluyor.


Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisinden muaf olunabilmesi için aranan ilk koşul 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmak, bu meskenin yanı sıra herhangi bir yazlık, dağ evi gibi bir başka meskene sahip olmamak olarak sıralanıyor.

200 metrekareyi geçmemek kaydıyla tek meskene sahip olma koşulunu yerine getiren;

– Bir tek meskeni olup da intifa sahibi olanlar
– Emekliler
– Hiçbir geliri olmayanlar
– Ev hanımları
– Şehit yakınları
– Dul ve yetimler
– Gaziler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Muafiyet şartlarını taşıyan kimselerin gayrimenkulün bulunduğu belediyeye bildirimde bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde vergi mükellefiyeti devam etmiş oluyor.

Belediyeye verilecek dilekçe örneği şu şekilde:

TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM

TARİH …./…./….

T.C.
………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES MÜKELLEF
Adı ve Soyadı
( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….
Belediyenin Adı : ………………………….
Mahallesi : ………………………….
Cadde ve Sokağı : …………………………..
Kapı ve Daire No : ………………………….

Pafta No
Ada No
Parsel No

Engelli emlak vergisi muafiyet formu!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , ,