Hatay Yayladağı konut teslimleri sona eriyor!

Hatay Yayladağı konut teslimleri sona eriyor. 155 konuttan meydana gelen projede teslim işlemleri 5 Şubat’ta başlamıştı.

TOKİ Hatay İli, Yayladağı İlçesi 155 Adet Konut ve 1 Adet Ticari Bina İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 155 adet konutun teslim işlemleri bugün sona eriyor.


T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından “Hatay İli, Yayladağı İlçesi 155 Adet Konut ve 1 Adet Ticari Bina İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 155 adet konutun teslim işlemlerine 05 Şubat 2018 tarihinde başlandı.

Bu nedenle;

• KDV ödemesi için ……………………… tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Yayladağı Şubesinde,

• Konutunuzu teslim almak üzere de aynı gün “PETA Mühendislik A.Ş.” nin

Hatay, Yayladağı Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde,

hazır bulunmanız gerekmektedir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi

tutarı nakit olarak ödenecektir.

Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası

3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura

, ,

Hemen Teslim 5 proje