Hatay Arsuz’da 10 yıllığına tesis kiralanıyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Fahura Mahallesi’ndeki bir tesisi 10 yıllığına kiraya çıkarıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Fahura Mahallesi’nde yer alan park, günübirlik tesis alanı ve ilköğretim- ortaöğretim alanı imarlı arsa üzerinde yer alan 132 odalı (4 blok) yatakhane, yemekhane binası, yüzme havuzu (büyük ve çocuk), dalgakıran, güneş enerjisi, kantin binası, duş binası, 2 adet bekçi kulübesi, 2 adet su sondaj kuyusu, açık çay bahçesi, çocuk parkı, futbol, voleybol, golf sahası, çevre aydınlatma, trafo, jeneratör, demir parmaklık, çeşitli cins ve yaşlarda ağaç ve bitki ile demirbaş eşyalar 10 yıl süre ile kiralanıyor. İhale, 17 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.


 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 – Taşınmaz için tespit edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

2 – Söz konusu taşınmazın kiralama ihalesi yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte “Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi’ne göre yapılacaktır.

3 – Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saatten en geç yarım saat öncesine kadar TMO
Genel Müdürlüğü Gelen Evrak bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

4 – İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden (Tel: 0312 416 33 51) temin edilebilir.

5 – Teklif isteme dosya bedeli 200,00 TL (İkiyüz TL) dir.

6 – Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

7 – TMO 2886 sayılı İhale Kanunu’na tabi olmayıp, gayrimenkulün kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

,