Güngören’de icradan satılık gayrimenkul! 3.2 milyon TL’ye!

İstanbul, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi’nde bulunan gayrimenkul 3 milyon 284 bin 596 TL bedel ile icradan satışa çıkıyor. Gayrimenkulün ilk ihale tarihi 4 Nisan 2018 olarak belirlendi.

 


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut22/11/2017tarihli bilirkişi raporuna göre ” Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Arda Sokakta, tapunun 206 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Arda Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 221,90 m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen: kargir apartmanın tamamı niteliğindedir. Arda Sokağa paralel cephesi 18 mt, yola dik ortalama derinliği 12,27mt civarında olan ve tamamı 221,90m2 alana sahip arsa üzerinde, 2 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat + çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katında, yol cephesinden müstakil girişe sahip işyeri mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında yan bahçe kısımlarına taşkın olarak inşa edilmiş olan dört dükkan, normal katlarında ikişer daire, 4.normal katında yer alan bir dairesi çatı kat ile bağlantılı çatı arası piyesli daire şeklindedir. Bina zeminde 145m2 alanlı, zemin katı yan bahçe ilavesi dahil edilmek suretiyle 160m2 alana sahip, normal katları 155 m2 alana sahip, daireleri antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, çekme katı açık teraslı, dairelerde pencere doğramaları ahşap ve PVC doğrama şeklinde, bodrum kat işyeri ve zemin kat dükkanları seramik zeminli, alüminyum ve demir doğramalı, dış cephesi yol cephesinde BTB, kat sahanlıkları seramik, basamakları mozaik döşemelidir. Tamamı 221,90m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1060m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, ana arterlere yakın konumda, civarın talep gören konut ve ticaret sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.”denilmektedir.

Kıymeti : 3.284.596,00 TL
1. Satış Günü : 04/04/2018 günü 14:10 – 14:20 arası
2. Satış Günü : 02/05/2018 günü 14:10 – 14:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/91 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/01/2018

, ,