Ev hanımı emlak vergisi muafiyeti 2017!

 

Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için ödeniyor. Vergide muafiyet uygulaması da bulunuyor. İşte ev hanımı emlak vergisi muafiyeti 2017…

Ev hanımı emlak vergisi muafiyeti 2017!
Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyo Senede iki eşit taksit şeklinde ödenebilen vergi ödemeleri taşınmazın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor.

Kanunen bazı ev sahipleri vergiden muaf olabiliyor. Yalnız 200 metrekare büyüklüğünü geçmeyen tek mesken sahipleri için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunuyor. Muafiyetten bu koşulu yerine getiren geliri olmayan kimseler yararlanabiliyor.

Muafiyetten yararlanabilen kimseler arasında ev hanımları da bulunuyor. Ev hanımlarının muafiyetten yararlanabilmeleri için belediyeye bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Ev hanımı emlak vergisi muafiyeti dilekçesi 2017

T.C.
………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

…./…./20..

ADRES :
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
MÜKELLEFİN :
Adı ve Soyadı :
……………………………..
İmzası :
……………………………..
…./…./…..

GAYRIMENKULÜN:
Bina Vergisi Sicil No : ………………………………….

Mahallesi : ………………………………….

Cadde ve Sokağı : ………………………………….

Kapı ve Daire No : ………………………………….

Pafta No : ………………………………….

Ada No : ………………………………….

Parsel No : ………………………………….
EKLER :
1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler.

 

 
2017’de emekli olanlar emlak vergisi ödeyecek mi?
 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com