Diğer Sonuçlar
 • Tapu harcı 2016 hesaplama örneği!

  Tapu satış işlemlerinde 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Peki, harç nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı 2016 hesaplama örneği..

 • Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2016!

  Kasıtlı ya da kasıtlı olmadan eksik ödenen tapu harcının ilgili her iki taraf tarafından da pişmanlık dilekçesi vererek ödemesi durumunda; yüklü faizlerin önüne geçilebiliyor. İşte tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2016..

 • Tapu döner sermaye harcı 2016 hesaplama!

  Tapuda verilen hizmete karşılık olarak tapu harcı ve tapu döner sermaye bedeli tahsil ediliyor. Bu bedeller de her sene yeniden belirleniyor. Peki, 2016 yılı tapu döner sermaye bedeli ne kadar oldu?

 • 2016 tapu döner sermaye harcı ne kadar?

  Taşınmaz malların alım satım sürecinde işlemin tamamlanabilmesi için bazı masrafların da karşılanması gerekiyor. Bu masraflar arasında tapu döner sermaye de bulunuyor. Peki, 2016 tapu döner sermaye harcı ne kadar?

 • Cins değişikliği harcı 2016!

  Bir taşınmaz malın mevcut durumunun değişmesi durumunda, tapu üzerinde de cins değişikliği işlemi yapılabiliyor. Bu işlem için bazı belgelerin temin edilmesi ve harcın da ödenmesi gerekiyor. İşte cins değişikliği harcı 2016..

 • Tapu birleştirme harcı 2016!

  Tapu tevhit işlemi; tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alması için yapılıyor. Peki, tapu birleştirme harcı 2016 ne kadar?

 • 2016 Tapu harcı nasıl hesaplanır?

  Gayrimenkul alım satım sürecinde tarafların en çok merak ettiği hususların başında tapu masrafları geliyor. Peki, 2016 Tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte 2016 Tapu harcı oranları..

 • Tapu harcı hesaplama aracı 2016!

  Taşınmaz malların devir işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Yapılan bu devir işlemi için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. İşte tapu harcı hesaplama aracı 2016..

 • Kira şerhi tapu harcı 2016!

  Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebiliyor. Tapuya kira şerhinin işlenmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harcın ödenmesi gerekiyor. Peki, kira şerhi tapu harcı 2016 ne kadar?

 • Aile konutu şerhi harcı ödenir mi?

  Aile konutu, eşlerin birlikte hayatını devam ettirdiği konut olarak tanımlanıyor. Aile konutu şerhi, tapu dairesine gerekli belgeler ile yapılacak müracaat ile konulabiliyor. Peki, aile konutu şerhi harcı ödenir mi?