Konut sektörü ivme kazandı!

17 Eylül 2016 admin 0

Nasır Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Necip Nasır, grup bünyesinde çalışan personelle bayramlaştı. Türkiye’nin, içeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı, temelleri sağlam […]

Konut kredi faizleri azalacak mı?

9 Kasım 2015 admin 0

İs­tik­rar or­ta­mı­nın ye­ni­den sağ­lan­ma­sıy­la bir­lik­te göz­ler ko­nut kre­di­si baş­ta ol­mak üze­re kre­di fa­iz­le­ri­ne çev­ril­di. İn­şa­at sek­tö­rü­nün ön­de ge­len isim­le­ri fa­iz­le­rin bir­den hız­la yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek, se­çim […]

Konut kredisinde sıfır faiz uygulaması!

9 Ekim 2015 admin 0

Satın alınan konut için peşin ödenen tutarın yüzdesi arttıkça kredi kullanılacak bakiye azalıyor. Kredi kullanılacak bakiye azaldıkça da “sıfır faiz” le kullandırılan kredinin vadesi uzuyor. […]