Diğer Sonuçlar
 • Hisseli arsa tapusu nasıl ayrılır?

  Hisseli arsa tapusu, yapılacak ifraz işlemi ile ayrılabiliyor. İfraz işlemi, tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi olarak tanımlanıyor. Peki, arsada ifraz nasıl yapılır? Hisseli arsa tapusu nasıl ayrılır?

 • Arsa nasıl bölünür?

  Tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar, yapılacak ifraz işlemi ile bölünebiliyor. Ancak arsa bölünmesi için bazı şartlar aranıyor. Peki, bir arsa üzerinde ifraz işlemi nasıl yapılır? Arsa nasıl bölünür?

 • Bağımsız bölüm ifrazı nasıl yapılır?

  Tek veya birden fazla maliki olan bir bağımsız bölüm birden çok parçalara ayrılarak yeni bağımsız bölümler oluşturulabiliyor. Peki, bağımsız bölüm ifrazı nasıl yapılır? İfraz işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

 • İfraz dosyası nasıl hazırlanır?

  İfraz işlemi ile bir taşınmaz mal birden fazla parçalara ayrılarak yeni bağımsız bölümler oluşturulabiliyor. Arsa ve arazilerin ifraz işlemleri için ifraz dosyası işe ilgili belediyeye müracaat ediliyor. Peki, ifraz dosyası nasıl hazırlanır?

 • İfraz işleminin iptali davası!

  Belediye encümen kararının verilmesi halinde bağımsız bölümler ifraz yolu ile ayrılabiliyor. Ayrıca belediyeler kendi imar planları kapsamında ifraz işlemi de yapabiliyor. Peki, belediyenin yaptığı ifraz işleminin iptali için dava nasıl açılır?

 • Tevhit işlemleri nelerdir?

  Tapu üzerinde yapılan ifraz değişikliği ile bir tapu birden fazla parçalara ayrılabilirken, tevhit işlemi ile de iki farklı tapu birleştirilebiliyor. Peki, tevhit nasıl olur? Tapuda tevhit işlemleri nelerdir?

 • İfraz haritası nedir?

  İfraz işlemi için harita oluşturulması gerekiyor. Bu harita serbest harita mühendislerine yaptırılıyor. Peki, ifraz haritası nedir? İfraz haritaları nasıl hazırlanır?

 • Tarım arazilerinde ifraz nasıl yapılır?

  Tapuda ifraz ile tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar bölünebiliyor. Arsa ve arazilerde ifraz işlemi yapılabiliyor. Peki, tarım arazilerinde ifraz nasıl yapılır?

 • Arsa ifrazı nedir?

  İfraz; tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemi oluyor. Peki, arsa ifrazı nedir? Nasıl yapılır?

 • İfraz işlemleri 2016!

  Birden fazla taşınmaz malın tapusu nasıl birleştirilebiliyorsa, aynı şekilde tek bir taşınmaz malın tapusu da birden fazla tapuya bölünebiliyor. Peki, ifraz işlemleri 2016 nelerdir? İfraz işlemi nasıl yapılır?