Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2016

Mal sahibi olan taraf emlakçı ile yaptığı anlaşmaya dair kira komisyon sözleşmesi imzalıyor. İşte emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2016…

Emlakçılar, gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin ve benzeri aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık yapıyor.


Anlaşma sağlanması halinde alınan emlakçı komisyonu hak ediyor. Komisyon alım satım işlemi ile kiralama işlemlerinde farklı oranlarda hesaplanıyor. Emlakçıya alım satım işleminde her iki taraf da komisyon ödemek zorunda oluyor. Ancak kiralama için yalnız kiracıdan komisyon talep ediliyor.

Mal sahibi olan taraf emlakçı ile yaptığı anlaşmaya dair kira komisyon sözleşmesi imzalıyor. Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2016 aşağıda yer alıyor:

Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2016…

CİNSİ :
İLİ :
İLÇESİ :
MAHALLESİ :
SOKAĞI :
KAPI NO :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO :

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın
aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 – SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.

2 – Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.

3 – Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.

4 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %……………….+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

.…/……/20…

ALICI EMLAK KOMİSYONCUSU SATICI
…. ……. ………..

Emlakçı komisyon bedeli 2016!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , , ,