Emlak vergisi için son gün 30 Kasım

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için iki taksitte ödeniyor. Verginin ikinci taksitleri Kasım ayında ödeniyor. Buna göre emlak vergisi için son gün 30 Kasım…

Emlak vergisi,gayrimenkul sahipleri tarafından ödeniyor. 1319 sayılı kanun gereğince, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisinin mükellefi oluyor.


Buna karşın bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Emlak vergisi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2015 emlak vergisi 1. taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. 2015 emlak vergisi 2. taksiti Kasım ayı içerisinde yatırılıyor. Buna göre emlak vergisi için son gün 30 Kasım olarak belirleniyor.

Emlak vergisinin ödenmemesi durumunda idarece yapılan tarhiyata vergi ziyaı cezası kesiliyor. Kesilecek ceza tutarı ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak hesaplanıyor.

Söz konusu vergi, taşınmaz malın bağlı olduğu belediyenin tahsilat veznelerine ödeniyor. Ancak gayrimenkullerin bir başka şehirde olması durumunda ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.

Emlak vergisi öderken gerekli evraklar!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , ,

Hemen Teslim 5 proje