Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2017!

Emlak vergisi, her sene gayrimenkul sahipleri tarafından ödeniyor. Verginin mükellefi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor.

Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Emlak vergisi bedeli, gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.

Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.

Emlak vergisi iki taksit şeklinde ödenebiliyor. Verginin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenirken, ikinci taksitler bu ay içinde ödeniyor.

Kasım ayı itibariyle başlayan emlak vergisi son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Hala ödeme yapmamış mükelleflerin son günü kaçırmamaları gerekiyor.

Aksi durumda ödeme yapılmayan bir gün için bile aylık vergi cezası uygulanıyor. Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” alınıyor.

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com