Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün
Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitleri Kasım ayında ödenen emlak vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün bulunuyor…

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmazlar vergiye tabi tutuluyor.Kanunen bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsıyor.

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de binayla birlikte nazara alınıyor. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina kabul edilmiyor.


Taşınmaz malların bağlı olduğu belediyeye ödemesi yapılan emlak vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.Emlak vergisi 1. taksit dönemi; Mart, Nisan ve Mayıs ayları olup; Emlak vergisinin 2. taksit dönemi ise Kasım ayı olarak belirleniyor.

Buna göre 30 Kasım 2015 tarihinde sona erecek emlak vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün bulunuyor.Emlak vergisi mükelleflerinin taksitlerini zamanında ödenmemesi durumunda her ay için %1.4 oranında gecikme zammı alınıyor.

Emlak vergisi başka şehirden ödenir mi?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , , ,

Hemen Teslim 5 proje