Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 5 gün sonra başlayacak!

Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 5 gün sonra başlayacak

Tüm gayrimenkuller için senede iki eşit taksit halinde emlak vergisi ödeniyor.İlk taksitleri 1 Haziran tarihinde sona eren emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 5 gün sonra başlayacak…

Ev,işyeri,arsa ve araziler için ödenmesi gereken vergiye emlak vergisi deniyor. Emlak vergisi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyanname, taşınmaz mal satın alındıktan sonra taşınmazın bağlı olduğu belediyeye veriliyor.


Beyannamenin, taşınmazın satın alındığı yılın sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Vergi ödeme mükellefiyeti ise bir sonraki yıl başlıyor.

Vergide vergi değerini değiştiren durumlarda bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son üç ay içinde gerçekleşmişse üç ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekiyor.

2015 yılı emlak vergisi oranları…
Büyükşehir Belediyesi
Binalarda Binde 4
Meskenlerde Binde 2
Arazilerde Binde 2
Arsalarda Binde 6

Normal Yörelerde
Binalarda Binde 2
Meskenlerde Binde 1
Arazilerde Binde 1
Arsalarda Binde 3

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. Verginin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye ödenen emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 5 gün sonra başlayacak.

Emlak vergisi internetten ödenir mi?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , , ,

Hemen Teslim 5 proje