Emlak vergisi 1.taksiti için son 5 gün

Taşınmaz mal sahipleri her sene belli aylarda emlak vergisi ödemek ile mükellef oluyor. 2016 yılı emlak vergisi ilk taksiti 31 Mayıs’ta sona eriyor. Buna göre emlak vergisi 1.taksiti için son 5 gün bulunuyor…

Emlak vergisi 1.taksiti için son 5 gün!
Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisi ödemekle yükümlü oluyor. Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisi ödüyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Emlak vergisi senede iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor.2016 yılı emlak vergisi ilk taksiti 31 Mayıs’ta sona eriyor. Buna göre emlak vergisi 1.taksiti için son 5 gün bulunuyor…

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikmenin yaşandığı her ay için zam uygulanıyor.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesine göre beyanname verilmemesi halinde vergi aynı kanun hükümleri uyarınca idarece tarh ediliyor ve vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Buna göre anılan madde uyarınca idarece yapılan tarhiyata ergi ziyaı cezası kesiliyor. Kesilecek ceza tutarı ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak hesaplanıyor.

Emlak vergisini taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda her ay için %1.4 oranında gecikme faizi alınıyor.

Arsada emlak vergisi var mı?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , ,