Emlak vergisi 1.taksiti için son 10 gün

Taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile yükümlü olduğu 2016 yılına ait emlak vergisinin ilk taksit süresi 31 Mayıs’ta sona eriyor. Buna göre emlak vergisi 1.taksiti için son 10 gün bulunuyor…

Emlak vergisi 1.taksiti için son 10 gün!
Her yıl belli dönemlerde ödenen emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için ödeniyor. Verginin mükellefi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef olurken, elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Mükellefiyet ise, taşınmaz mala sahip olunması ile başlıyor. Ancak ilk sene yalnız beyanname veriliyor. Vergi ödemeleri bir sonraki yıl başlıyor. Ödemeler, belediyeye yapılıyor.

Ancak gayrimenkul şehir dışında ise bu gayrimenkulün vergi ödemesi, tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla ödenebiliyor.

Her sene iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyor. İkinci taksitler ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor.

Vergi borcunu hala ödememiş olan mükelleflerin emlak vergisi birinci taksitini ödeyebilmeleri için son 10 günü bulunuyor. Vergi dönemi yoğunluğu nedeniyle kimi belediyeler tahsilat veznelerini haftasonu da açık tutuyor.

Bu nedenle gayrümenkulünüzün bağlı olduğu belediyeden haftasonu ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz.

Kiracı emlak vergisi öder mi?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , ,

Hemen Teslim 5 proje