Emlak vergisi 1.taksit 2016

Gayrimenkulü olan kimselerin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Peki emlak vergisi 1.taksiti ne zaman ödenir 2016? İşte emlak vergisi 1.taksit 2016…

Emlak vergisi 1.taksit 2016!
Emlak vergisi, ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz mal sahipleri tarafından ödeniyor. Kanunen; bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor.


Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmayan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması durumunda ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartı ile kendilerine ret ve iade olunuyor.

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. Peki
Emlak vergisi 1.taksiti ne zaman ödenir 2016? İşte Emlak vergisi 1.taksit 2016…

Verginin birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. Buna göre 1 Mart’ta başlayacak olan verginin ilk taksit ödemeleri 31 Mayısa kadar ödenebilecek. Verginin ikinci taksitleri ise Kasım ayında ödeniyor.İsteyen mükellefler vergilerini ilk taksit döneminde tek seferde de ödeyebiliyor.

Vergi mükellefleri vergilerini taşınmazın bağlı olduğu belediyeye ödüyor. Gayrimenkul şehir dışında ise tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla ödemeleri kabul edilebiliyor.

Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2016?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , ,

Hemen Teslim 5 proje