Emlak Konut GYO sorumluluk beyanını yayınladı!

Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


emlak konut gyo

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda sorumluluk beyanını yayınladı.
Emlak Konut GYO açıklaması;

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:02.05.2016
KARAR SAYISI :2015-01
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 2. BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


01.01.2016 – 31.03.2016 dönemine ait Finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olduğunu,

İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki
finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttğı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Kabul ve beyan ederiz.
Dosya için tıklayınız

, , ,