Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete nasıl çevrilir?

Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete nasıl çevrilir

Elbirliği mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet olarak da biliniyor. Bu mülkiyet türünde kişiler mala ortak oluyor; ortakların belirlenmiş payları olmuyor. Peki Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete nasıl çevrilir? diyorsanız işte yanıtı…

Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete nasıl çevrilir?
Elbirliği mülkiyet türündemülkiyet türünde kişiler mala ortak oluyor; ortakların belirlenmiş payları olmuyor.Ebirliği mülkiyetinde ortakların her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.

Elbirliği mülkiyetinin karşımıza çıktığı genel durum “mirasçılık” oluyor.Mirasçılar, miras kalan tereke üzerinde elbirliği mülkiyet hakkına sahip oluyor.Peki Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete nasıl çevrilir? diyorsanız işte yanıtı…

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi ile ilgili esaslar Medeni Kanun kapsamında madde 644’te açıklanıyor.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi
MADDE 644.- Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Elbirliği mülkiyet nasıl sona erer?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com