Edirne Keşan’da icradan satılık otel! 5.2 milyon TL’ye!

Edirne İli Keşan İlçesi Büyükcami Mahallesi Ekin Pazarı Caddesi Mevkii’nde yer alan otel vasıflı gayrimenkul 5 milyon 200 bin TL bedelle satışa çıkıyor. İcradan satışa çıkan otelin ilk ihale tarihi 2 Nisan 2018 olarak belirlendi.

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İli Keşan İlçesi Büyükcami Mahallesi Ekin Pazarı Caddesi mevkii 351 Ada 15 Parselde kayıtlı 226,50 m2 miktarlı ana taşınmaz Beş katlı betonarme otel vasfındadır. 05.04.2007 tarih 2097 yevmiye no ve satış edinme nedeniyle borçlu adına kayıtlıdır.

Halihazır durumu: Halihazır durum itibariyle parsel üzerindeki iki bodrum kat bir zemin kat ve dört normal kattan oluşan asansörlü kaloriferli betonarme otel binası yer almaktadır.Her katta 230 ar m2 inşaat alanlıdır.İkinci bodrum kat hamam sauna birinci, bodrum kat restaurant, zemin kat lobi ve pastahane , normal katlarda her katta sekizer odalı ,çatı katında da beş odalı,toplam 32 oda da 74 yataklıdır. Yedi katta toplam 1615 m2 inşaat alanlı, on yıllık yapı olup halen otel binası olarak kullanılır durumdadır. 226,5 m2 alana sahiptir.

Kıymeti : 5.200.000,00 TL
1. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/05/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : KEŞAN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GİRİŞ KAT ZABITA ANONS BÜROSU

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1315 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.