Düzce Kaynaşlı’da satılık arsa 3 milyon TL’ye!


Düzce Kaynaşlı Belediyesi, Merkez Mahallesi’nde yer alan arsasını ihale ile satışa çıkarıyor. İhale 16 Ocak Salı günü yapılacak.

Kaynaşlı Belediye Başkanlığı tarafından Merkez Mahallesi’nde yer alan 3 bin 142,19 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 196 bin 920,65 TL olan arsa için ihale 16 Ocak Salı günü yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Kaynaşlı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen parsel ile üzerindeki taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 16 OCAK 2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatte Kaynaşlı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülke ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedeli ve ihale teminat tutarı aşağıda olduğu gibidir.

Mahalle: Merkez
Cinsi: Arsa
Alan: 3 bin 142,19 metrekare
Muhammen bedel: 3 milyon 196 bin 920,65 TL.
Geçici teminat bedeli: 95 bin 907,62 TL.
İhale saati: 14.00

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

, ,