Denizli Barika Otel icradan 6.7 milyon TL’ye satılıyor!

 

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulunan Barika Park Termal Hotel icradan satışa çıkıyor. 6.7 milyon TL’ye icradan satılan otel için ilk ihale tarihi 15 Mart 2018 olarak açıklandı.


Özellikleri: Taşınmazın tapu kaydı; Denizli- Pamukkale- Pamukkale Köyü, Köyiçi Mevkii, 1-2 pafta, 2355 parselde kayıtlı 4225,00 metrekare alanlı ARSA vasıflı taşınmazın tamamı borçlu şirket tam hisse adına kayıtlıdır.

Taşınmaz şantiye bekçisi ve alacaklı İş Bankası vekili ve heyetle birlikte gezilmiştir. Taşınmazın halihazır durumu: Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Köyü, Köyiçi Mevkii, 1-2 pafta , 2355parselde kayıtlı 4225,00 metrekare alanlı ARSA vasıflı taşınmazın içersinde 425,00 metrekare taban alanlı 1275,00 meteekare Toplam alanlı Bodrum + Zemin + 1. Normal katlı betonarme tarzda yapılmış Barika otel isimli Ön bina ile arka kısımdaki odaların bulunduğu 600,00 m2 taban alanlı 1800,00 m2 toplam alanlı Zemin + 1. Normal kat + 2. Normal kat şeklinde yapılmı şbetonarme binave12,40 m. X 12,40 m.. ebatlarında 1,60 m. Derinliğinde Açık Yüzme Havuzu, havuzun arka kısmında 8,00 m x 15,00 m. ebatlarında 120,00 m2 alanlı tek katlı şantiye binası olarak kullanılan betonarme bina bulunmaktadır. Binalar 10-15 yıllık binalardır. Havuz ve spa yeni yapılmaktadır.

Kıymeti : 6.772.548,00 TL
1. Satış Günü : 15/03/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 12/04/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Merkezefendi Belediyesi Mezat Salonu – Adalet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:23 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Taşınmazın maliki konumunda bulunan borçlu şirketin, taşınmazı 10/02/2015 tarihinde edindiği takyidattan anlaşılmış olmakla, bu süre zarfından itibaren 2 yıllık sürenin geçmiş olduğu, dolayısıyla 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi uyarınca ” Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil ) bankalara devir ve teslimleri KDV’den müstesna” olduğu düzenlemesi yer aldığından, anılan madde uyarınca yapılacak ihalenin 3. Kişiler dahil KDV’den istisna tutulmasına, ( Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/8105 E., 2015/9305 K. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/7641 E., 2017/422 K. )
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5131 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 31/01/2018

 

, ,