Demokrat Parti’nin binası yeniden satışta! 154.3 milyon TL’ye!


Demokrat Parti’nin Ankara’daki i genel merkez binası yeniden icradan satışa sunuldu. Türk siyasi tarihinin en önemli partileri arasında yer alan parti binası 154 milyon 335 bin 167 TL bedel ile satışa çıkarıldı.

Demokrat Parti’nin merkez binası Kasım ayında satışa çıkarılmıştı fakat satış gerçekleştirilememişti. Gayrimenkul için belirlenen yeni ihale tarihi ise 5 Şubat 2018 olarak açıklandı.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara ili, Çankaya ilçesi, Balgat Mahallesinde kain; 13242 ada, 12 parseli teşkil eden 13.564,00 metrrekare yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazın; “20/100 arsa paylı, A Blok zemin+1+2+3+4 kat, 1 bağımsız bölüm nolu Genel Merkez’in; 30/100 arsa paylı, B-1 Blok, zemin+1+2+3+4+5+6+7+8+9 kat, 1 Bağımsız Bölüm No’lu Genel Merkez’in; 50/100 arsa paylı, B-2 Blok, zemin+1+10 ila 27.Katlar, 2 Bağımsız Bölüm No’lu Genel Merkezin tamamı Demokrat Parti adına kayıtlıdır.

Beyanlar: 19.08.2009 tarih ve 12611 yevmiye ile Bakanlar Kurulu kararıyla “yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri yasaklanmıştır.”

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Balgat Mahallesinde kain; 13242 ada, 12 parseli teşkil eden 13.564,00 metrekare yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazın;

Yukarıda detaylı olarak özellikleri ile, imar durumu, yüzölçümü, konumu, çevredeki gelişmeler, nüfus ve sanayi , ticar oluşmalar, Bölgedeki talebe göre arsa durumu, arazi yapısı, ulaşım imkanları ile çevre alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibariyle arsa birim metrekare değerinin 10.000-TL/ metrekare olabileceği tespit ve takdir edilmiştir. Bu duruma göre;

TOPLAM = 154.335.167,00.- TL

Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlar kaydında bulunan “Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2008 tarih ve 3794 sayılı yazıları ile satışı talep edilen taşınmazlar ile ilgili olarak kamu yararı ve ülke güvenliği açısından, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri yasaklanmıştır.” şerhi bulunmaktadır.

1. Satış Günü : 05/02/2018 günü 11:00 – 11:20 arası
2. Satış Günü : 05/03/2018 günü 11:00 – 11:20 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu – Adalet Sarayı Otoparkı – Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur29/12/2017

, ,