Çiğli’de icradan satılık fabrika 14.7 milyon TL’ye!

İzmir İli, Çiğli İlçesi’nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 14 milyon 715 bin 181 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Gayrimenkulün ilk ihalesi 22 Şubat 2018’de yapılacak.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Özellikleri : İzmir İl, Çiğli İlçe, 2120 Ada, 15 Parsel, büyükçiğli Mahalle taşınmazın özellik olarak ;

2 KATLI İDARE BİNASI: Binanın zemin katında giriş , müracaat, danışma , mescid , soyunma -giyinme odaları , satış vb. Departmanlara ait odalar , yönetici odaları , yemekhane ve seminer odası v.b. bulunmaktadır. Binanın 1.Katında muhasebe , bilgi işlem , hukuk , idari birim odaları, laboratuvar , tuvaletler , arşiv ve büro çizim bölümü bulunmaktadır.

Bina içerisinde herhangi bir çalışma mevcut değildir. İdari yapının yapı yüksekliği 6,50 m olup , tüm odaların cephe doğramaları alüminyum , yer döşemeleri yer yer seramik , yer yer mermer , duvarlar boyalıdır. 2 Katlı binanın yarısına oturan yaklaşık 310,00 metrekare alanlı ruhsatsız kat ilavesi yapılmış olup yemekhane , mutfak ve depo v.b. şeklinde olup terasa açıldığı görülmüştür.

 

Kıymeti : 14.715.181,40 TL
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri : Donanmacı Mah. 1717 Sokak No: 82/C Vakıf İşhanı K:4 Satış Odası Karşıyaka İZMİR

Satış şartları :
1- Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer aldığından 4562 Sayılı Kanun ve UygulamaYönetmeliği hükümlerine tabii olup , 4562 Sayılı Kanunun 15.maddesi 3.fıkrasına göre O.S.B. Ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde bakanlık ve osb alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla bölgenin kuruluşu protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanında kuruluş protokolünde yer alan niteliklere de yer verilir.İzmir ATATÜRK O.S.B. Müdürlüğü tarafından4562 Sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince bildirilen İzmir ATATÜRK O.S.B. Kuruluş Protokolünde bulunan katılımcı nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılacakların anılan şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlara haiz olan katılımcının ihaleyi kazanması halinde 4562 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğini peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
İzmir ATATÜRK O.S.B. Kuruluş Protokolünün 6.maddesinde yer alan İzmir ATATÜRK O.S.B. yer alacak katılımcıların sektör grupları ;

Ağaç Mamulleri Sanayi
Alkollü ve Alkolsüz İçki Sanayi
Asansör ve Yürüyen Merpen
Basım ve Yayın Sanayi
Beton direk ve Cam Sanayi
Bitkisel Yağlar Sanayi
Çelik Konstrüksiyon ve Yapı Elemanları
Çeşitli Yedek Parça Sanayi
Demir Çelik Sanayi
Deri ve Kürk Giyim Eşyası Sanayi
Deterjan ve Temizleme Maddeleri
Döküm Sanayi
Elektrikli Cihazlar Sanayi
Et Süt ve Ürünleri Sanayi
İncir ve Üzüm İşletmeleri
İnşaat Malzemeleri ( Çimento Fabrikası Hariç)
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi
Kauçuk Sanayi
Kimya Sanayi
Maden İstihraç Sanayi
Madeni Eşya Sanayi
Mermer ve Granit İşletmeleri
Metal Eşya Sanayi
Mobilya Sanayi
Muhtelif Yiyecek Sanayi ( Tuz İşleme Tesisleri hariç )
Nakış ve Diğer Sanayi
Otomotiv Sanayi
Özel Makine İmalatı
Pamuk İpliği Dokuma
Pamuk Çırçır Sanayi
Plastik Sanayi
Radyo T.V. Aletleri Sanayi
Sabun ve Temizlik Maddeleri
Salamura Zeytin Sanayi
Seri Makine Sanayi
Soğutma – Isıtma ve Klima Sanayi
Şekerli Maddeler Sanayi
Taşıt Sanayi
Tekstilden Konfeksiyon Sanayi ( Kumaş Boyama – Yıkama Tesisi hariç)
Tesisat Müteahhitleri
Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Sanayi
Gıda Maddeleri Sanayi
Tütün İşletmeleri
Un Fabrikaları
Unlu Maddeler Sanayi
Yapı Malzemeleri Sanayi
Yünlü ve Diğer Tekstil Sanayi
Zeytinyağı Sanayi
Ziraat Aletleri Sanayi
Fabrika niteliği arz etmeyen ve küçük sanayi sitesi kapsamına giren tamirci , keresteci , mobilyacı , hazırcı , depo ve ticari teşebbüslerle , belli bir imalat programı bulunmayan tornacı , tesviyeci atölyeleri ile bölgede yer almasında ( debagat , hurda lastikten imalat , LPG dolum tesisleri vb.) çevre sağlığı ve bölge emniyeti açısından sakıncalı görülen iş kollarına İAOSB ‘de yer verilmez . Ayrıca 4652 Sayılı OSB Kanuna göre yürürlükte olan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ‘nin 101 ve 102.Maddelerinde belirtilen ; Kurulamayacak Tesisler
Madde 101 – (Değişik RG-8/8/2012-28378)
(1) OSB’lerde , aşağıdaki tesisler kurulamaz ;
Karma ve ihtisas OSB’lerde ;
Ham Petrol Rafinerileri
Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler
Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri
Çimento Fabrikaları , Beton Santralleri , Çimento klingeri üreten tesisler
Nükleer Güç Santralleri ile Diğer Nükleer Reaktörler ,
Radyoaktif Atıkların Depolanması , Bertarafı ve İşlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri
Nükleer Yakıtların Üretilmesi veya Zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler
Endüstriyel Nitelikli , Sintine ve Benzeri Atık Suların Geri Kazanım Tesisleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen ; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı , metal , plastik , ahşap , naylon , lastik , kauçuk , kağıt , karton , cam , iplik ve benzeri atık ve ayrıştırılması , yakılması , gazlaştırılması , kimyasal yolla arıtılması , nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler
Karma OSB’ lerde ;
Parlayıcı /Patlayıcı /Yakıcı Maddelerin Üretildiği , Depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler
Petrokimya kompleksleri
Üretiminde kapalı proses , gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç ; Tuğla ve kiremit fabrikaları , kömür yıkama kireç , alçı ve zımpara tesisleri
Klor- Alkali Tesisleri , Sülfürik Asit , Fosforik Asit , Hidroklorik Asit , Klor ve Benzeri Kimyasal Maddeler Üreten yerler , Azot Sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları
Zirai Mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler
Asbest , Asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi Yapılan Tesisler
Ham Deri İşleme , Padok ve Sadece Hayvan Kesimi Yapılan Tesisler
Talk , Barit , Kalsit ,Antimuan ve Benzeri Kırma ve Öğütme Tesisleri
(2) OSB ; Karma OSB’ lerde , yukarıda sayılan tesisler ile OSB’ nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını , tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini , altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini , herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini , insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak , üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir .
Temel Şartlar
Madde 102- (1) OSB’ de arsa tahsisi için , kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır :
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması ,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uyun tesis olması ,
c) Kullanılacak elektrik , su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’ nin sağlayabileceğinden olmaması ,
ç) OSB’ lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması .
2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV KANUNUN 17/4-r MADDESİ GEREĞİNCE KDV ‘DEN MUAFTIR.KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYECE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler, 4562 sayılı Kanunun 15.maddesiyle Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu getirildiğinden İzmir ATATÜRK O.S.B. Alacağı satış bedelinden ödenir.
4-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
6- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
9-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV’DEN MUAFTIR. 10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/12144 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/11/2017

, ,