Çevre temizlik vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün!

Çevre temizlik vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün

Çöp vergisi olarakta bilinen çevre temizlik vergisi 2.taksit dönemi 30 Kasım tarihine kadar devam ediyor.Buna göre çevre temizlik vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün bulunuyor…

Çevre temizlik vergisi, belediyelerin çevre temizlik hizmetinden faydalanan mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar adına ödeniyor. Çöp vergisi olarak da ifade edilen bu vergi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan yapılardan alınıyor.

Kullanılmayan mesken ve işyerlerinin de muafiyeti mümkün oluyor. Muafiyetlik için boş bina sahiplerinin belediyeye bir dilekçe ile müracaatta bulunması gerekiyor.

Meskenler için çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına belirlenen fiyat tarifesi ile hesaplanıyor. Vergi tutarı su faturalarına yansıyor. Böylece su fatuları ödenirken aynı zamanda meskenler için çevre temizlik vergisi de ödenmiş oluyor.

İşyerleri sahiplerinin çevre temizlik vergilerini ödeyebilmeleri için belediyeye gitmeleri gerekiyor. İşyerleri için belirlenen çevre temizlik vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. verginin ilk taksiti emlak vergisi gibi Mart-Nisan ve Mayıs aylarında ödendi.

Çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor.Buna göre çevre temizlik vergisi 2.taksit ödemeleri için son 5 gün bulunuyor.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi nasıl hesaplanır?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com