Çankaya Oran Emlak Konut ihalesinin 2. oturumu 16 Kasım’da yapılacak!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunu 9 Kasım’da gerçekleştirmişti. İhalenin 2. oturumu 16 Kasım’da yapılacak.

Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık – Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14:30’da yapılacak. 2. oturum sonucunda ihaleyi kazanan firma kesinleşecek.

Emsale esas inşaat alanı 25 bin 850 metrekare, arsa alanı 20 bin 854 metrekare olan arsanın ihalesine 2 firmadan teklif geldi.

İhaleye teklif veren firmalar arasında Mesa Mesken Sanayii A.Ş. ile YP İnşaat A.Ş. yer alıyor. Firmaların ne kadar teklif verdiği açıklanmadı.

 

Arsa bilgisi:
1-) Ankara Çankaya Mühye 2940 ada 1 parselde gelişme konut alanı yer alacak. 4 bin 554 metekare alanına, 6 bin 831 emsale esas inşaat alanına sahip arsanın emsal değeri 1,50.
2-) Ankara Çankaya Mühye 29403 ada 1 parselde gelişme konut alanı yer alacak. 6 bin 366 metrekare arsa alanı, 9 bin 549 metrekare emsale esas inşaat alnına sahip arsanın emsal değeri 1,50.
3-) Ankara Çankaya Mühye 29401 ada 4 parselde ticareti+konut alanı yer alacak. 4 bin 599 metrekare arsa alanına, 9 bin 199 metrekare emsale esaas inşaat alanına sahip arsanın emsal değeri 2.00.
4-) Ankara Çankaya Mühye 29401 ada 6 parselde cami alanı yer alacak. Arsa alanı 1.681 metrekare büyüklüğe sahip.
5-) Projede park alanları toplam 3 bin 652 metrekare büyüklüğe sahip.

 

Plan notlarıyla ilgili bilgiler;
1-) Ticaret-Konut alanlarında konut kullanımı ile birlikte yerel ve bölgesel ticari faaliyetler, alışveriş ve iş merkezleri, çok katlı mağaza, çarşı, showroom’lar, sosyal ve
kültürel tesisler, idari tesisler, turistik tesisler, bürolar ile bunları destekleyici ticari nitelikli yapılar yer alabilir. Bu alanlarda E: 2.00 ve Yençok: 70,00 m’dir.
2-) Ticaret-Konut alanında toplam emsale esas inşaat alanının max. %40’ına kadar alan ticaret, geriye kalan alanlar ise konut kullanımına ayrılabilir.
3-) Orta yoğunluklu gelişme konut alanlarında E=1.50 ve Yençok: 27,00 m’dir.
4-) Cami Alanları; dini hizmet yerleri ve müştemilatlarına ayrılan alanlardır. Bu alanda cami, ibadethane, lojman ve dini kurs alanları yer alabilir. Cami alanlarında E: 1.50
Yençok: Serbesttir.