Boğaz’da izinsiz inşaat yapılmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu kuruldu. Buna göre, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndan izin almadan bu bölgede yapılaşma izni

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, Boğaziçi’nde hiçbir belediye ve kamu kurumu bu kurulun bilgisi olmadan yeni plan yapılıp yapılaşma izni verilmeyecek.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan meydana gelecek ve Cumhurbaşkanı veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın önderliğinde oluşutulacak. Bakanların katılamadığı toplantılara ise bakan tarafından görevlendirilecek bakan yardımcıları katılacak.

2960 sayılı Boğaziçi Kanuna göre kurulan kurulun görevleri ise şu şekilde açıklandı: “Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek, Boğaziçi imar uygulama programlarını onaylamak, Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunmak, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün mali yardım isteklerini incelemek ve karara bağlamak, İmar ve İskan Bakanlığı’nca (Çevre Şehircilik Bakanlığı) getirilen Boğaziçi Alanı ile ilgili konuları görüşmek ve kararlaştırmak…”