Muğla Bodrum Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan arsa nitelikli taşınmaz 4 milyon 845 bin TL bedelle satışa sunuluyor. Arsanın ilk ihale günü 9 Şubat 2018 olarak belirlendi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Bodrum ilçe, 177 Ada, 17 Parsel, Kumbahçe/ İçme Mahalle/Köy, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mah.İçme Mevkii, 177 Ada 17 parşelde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın tam hisse olarak ETHEM ÖZYURT-Mehmet oğlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bodrum belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 05/11/2015 tarih …13021-23507 sayılı yazı ve eki ile gelen imar durum bilgilerine göre konu 177 Ada, 17 Parselin Bodrum Belediyesi Meclisinin 07/05/2013 tarih 2013/97 Sayılı ve 08/07/2013 tarih 2013/130 Sayılı kararı ile uygun görülen Kumbahçe Mah. içmeler Mevkii, Revizyon İmar Planında; Yapılaşma koşullarında Emsal %60 yoğunluklu Geleneksel Yat Bakım ve Çekek Alanı olarak yapılandığı, Minimum komşuya mesafesi; 3m, kamu alanına; 5m, Minimum parsel büyüklüğü; 2.000,00m2, En az yol cephesinin 20m olduğu belirlenmiştir. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mah. içme mevkiinde yer almaktadır. Toplamda 2.018,55 m2 yüzölçümlü olan taşınmaz tapu kaydı bilgilerinden de anlaşılacağı gibi arsa niteliklidir. Konu taşınmaz Bodrumdan-içmeler yönüne giden Atatürk Caddesi devamında İçmeler Caddesi üzerinde (İçmeler Caddesi ile Gület Caddesinin kesiştiği yerde) cadde ile deniz arasında kalan çekek yerinde bulunmaktadır. Taşınmaz Bodrum şehir Merkezine yaklaşık 4km, Bodrum Limanına 2km mesafede yer almaktadır. Bodrum Belediyesi sınırları içinde yer alan taşınmaz Bodrum Belediyesinin mevcut tüm alt yapı ve üst yapı (ulaşım, sokak aydınlatması, çöp toplama hizmetleri, şebeke suyu ile elektrik, tlf gibi) hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu alandaki yapılaşma türü ticaret-küçük sanayi, yapılaşma yoğunluğu hızlı artmaktadır. 177 Ada, 17 parselin kıyı kenar çizgisinden sonraki ön tarafı dolgu alanı olup halen yat çekek alanı olarak kullanılmaktadır. İçmeler Caddesinden parselin güney-doğu kenarından 10m’lik imar yolunun deniz kıyısına kadar inmekte olduğu fakat fiili olarak bu yolun 5-6m genişlikte açık olduğu görülmüştür, keşif tarihi itibariyle yapılan incelemelrde konu parselin üzerinde çelik-betonarme-yığma olarak 431 m2 taban alanlı ve ortalama 17m yüksekliğinde yapının bulunduğu, 17m2 yüksekliğindeki bu yapının asma katlarsa oluştuğu,zemin katın tamamının halen tekne ve yat tamirat ve atölyesi,asma katların ise bu atölyenin birimleri(muhasebe-ofis-mutfak-yatakhane ve diğer atölye birimleri) olarak kullanıldığı görülmüştür, resen-edinilen bilgilere göre parsel üzerindeki tekne-yat atölyesi binası olarak kullanılan yapının 1981 yılından evvel arazi kullanımı ve imar affından yapı ruhsatlarının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde konu parselle birlikte çevre ve komşu parseller üzerinde de tekne-yat imalatı, bakımı, tamiratı amaçlı benzer şekilde kullanılan çok sayıda atölyenin bulunduğu,bu atölyelerin halen faal olarak çalıştığı, komşu parseller üzerinde yine tekne-yat imalatı, tamiratı, bakımı amaçlı yedek parça satışına yönelik işyerlerinin olduğu, civar parseller üzerinde Bodrum Belediyesinin Arıtma tesisinin olduğu,aynı yol üzerinde Belediye Yelken Kiübü ve restoran-beach’in olduğu ve ulaşım probleminin olmadığı görülmüştür.

Kıymeti: 4.845.000,00 TL

KDV oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Mükellefiyet yoktur

1. Satış Günü 09/02/2018 14:00-14:10 arası

2. Satış Günü 06/03/2017 14:00-14:10 arası

Satış Yeri: 1. İcra Müdürlüğü Önü – Adalet Sarayı Bodrum/MUĞLA

Satış şartları

1 – İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7500 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/12/2017 (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

,