Bodrum’da icradan satılık 3 gayrimenkul! 5.3 milyon TL’ye!

 

Muğla İli Bodrum İlçesi Çarşı Mahallesi’nde yer alan 3 adet kapalı otopark vasfındaki gayrimenkuller icradan satışa sunuluyor. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 5 milyon 340 bin TL olarak açıklandı.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, ÇARŞI Mah. ÇUKURBAHÇE Mah. Mevkii, 759 ADA, 51 PARSEL, 2.BODRUM KAT, 1 NO’LU BAĞ.BÖLÜM sayılı KAPALI OTOPARK vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Bodrum merkezde Artemis Caddesi üzerinde İstanbul Kapalı Otoparkı adı işe işletilmektedir. Taşınmazotogara 140 metre, Bodrum Belediyesine ise 500 metre mesafede olup, belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Satışa konu bağımsız bölüm ile 16 parsel 2.bodrum kat 1 no’lu bağımsız bölümün tek bir betonarme blok şeklinde imal edildiği ve taşınmazın bu taşınmazla bütünlük arzettiği, bu bağımsız bölümlerin bulunduğu parseller arasında imar yolunun bulunduğu ancak fiili durumda bu iki bağımsız bölümleri ve aralarındaki imar yolunu ayıran herhangi bir duvar veya bölmenin bulunmadığı, her iki bağımsız bölüme ait toplam kullanım alanının 1.261,59 m² olduğu, bunun 915,98 m²’sinin satışa konu taşınmaza ait olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 2.240.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/02/2018 günü 13:00 – 13:05 arası
2. Satış Günü : 23/03/2018 günü 13:00 – 13:05 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 1.Kat 74 No’lu Oda

 

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, ÇARŞI Mah. ÇUKURBAHÇE Mah. Mevkii, 759 ADA, 51 PARSEL, 1.BODRUM KAT,  2 NO’LU BAĞ.BÖLÜM sayılı KAPALI OTOPARK vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Bodrum merkezde Artemis Caddesi üzerinde İstanbul Kapalı Otoparkı adı işe işletilmektedir. Taşınmazotogara 140 metre, Bodrum Belediyesine ise 500 metre mesafede olup, belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Söz konusu bağımsız bölüm ile 759 ada 16 parseldeki 1.bodrum kat, 2 no’lu bağımsız bölümlerin bütünlük arzettiği, fiili durumda ise satışa konu bağımsız bölümün otopark girişi, oto yıkama ve otopark alanı olarak düzenlendiği,1.sırada satışı yapılacak taşınmazın üst katı olduğu ve yaklaşık 915,98 m² kullanım alanına sahip olduğuğu görülmüştür.

Kıymeti : 2.240.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/02/2018 günü 13:15 – 13:20 arası
2. Satış Günü : 23/03/2018 günü 13:15 – 13:20 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu 1.Kat 74 No’lu Oda

 

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, ÇARŞI Mah. ÇUKURBAHÇE Mah. Mevkii, 759 ADA, 16 PARSEL, 2.BODRUM KAT, 1 NO’LU BAĞ.BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Bodrum merkezde Artemis Caddesi üzerinde İstanbul Kapalı Otoparkı adı işe işletilmektedir. Taşınmazotogara 140 metre, Bodrum Belediyesine ise 500 metre mesafede olup, belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Satışa konu bağımsız bölüm ile 51 parsel 1.ve 2.Bodrum katının tek bir betonarme blok şeklinde imal edildiği ve bu taşınmazlarla bütünlük arzettiği, bu bağımsız bölümlerin bulunduğu parseller arasında imar yolunun bulunduğu ancak fiili durumda bu iki bağımsız bölümleri ve aralarındaki imar yolunu ayıran herhangi bir duvar veya bölmenin bulunmadığı, her iki bağımsız bölüme ait toplam kullanım alanının 1.261,59 m² olduğu, bunun 297,61m²’sinin satışa konu taşınmaza ait olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 860.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/02/2018 günü 13:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü : 23/03/2018 günü 13:30 – 13:35 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu 1.Kat 74 No’lu Oda

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2018

 

,