Bina tamamlama sigortası nedir ve özellikleri nelerdir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda ön ödemeli konut sözleşmesi imzalayan tüketicilerin haklarına ilişkin düzenlemeler kapsamında bina tamamlama sigortası bulunuyor.

Konut satış yöntemlerinden birisi olan maketten ev satışlarında, tüketiciler proje sahibi ile sözleşme imzalıyor ve henüz inşaatı devam ediyor olan veya inşaat çalışmalarına başlanmamış olan projeden ev sahibi oluyor.


Bu tarz satış işlemlerinde tarafların maketten konut satış sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Tüketici Kanunu’na göre, sözleşmede bina tamamlama sigortasının yer alması gerekiyor

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı; satıcının iflas etmesi veya gerçek kişi satıcının ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi nedeniyle, poliçede belirtilen ön ödemeli konut satışına konu projeyi, tamamlayamaması halinde, teminat hesabında belirtilen menfaat sahiplerine, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlıyor.

Bina tamamlama sigortası özellikleri nelerdir?

Bina tamamlama sigortası ile sigortacı, ön ödemeli konut satışına konu proje için poliçe düzenleyerek satıcıya genel bir teminat limiti tahsis ediliyor. Proje kapsamında, tüketicilere konut satışı yapılmasından sonra ise konul bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenler.

Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemiyor, haczolunamıyor, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamıyor.

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje