Bina aidatları nasıl belirlenir?

Bina aidatları nasıl belirlenir
Kat mülkiyeti kanunu gereğince, binalarda ortak kullanım alanları ve bunların ortak kullanım alanları belirlenen aidat ile karşılanıyor. Peki bina aidatları nasıl belirlenir? diyorsanız işte yanıtı…

Bina aidatları nasıl belirlenir?
Birden fazla bağımsız bölümü olan anataşınmazlarda bina temizliği, güvenliği, onarımı , tesisatı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için bina aidatı toplanıyor.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor.

Peki bina aidatları nasıl belirlenir? Bina aidatları neye göre toplanır diyorsanız işte yanıtı…
diyorsanız işte yanıtı…

Bina aidatının hangi giderler için hangi oranlarda ödenmesi gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu’nunda açıklanıyor.

Kanunen apartmandaki kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; apartmanın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ise arsa payları oranında katılım sağlaması gerekiyor.

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Bina aidatını kiracı mı öder?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com