Belediye emlak vergisi muafiyeti dilekçesi!

Belediye emlak vergisi muafiyeti dilekçesi

Emlak vergisi muafiyetinden yararlananların emlak vergisi muafiyeti dilekçesi ile belediyeye müracaat etmesi gerekiyor. İşte belediye emlak vergisi muafiyeti dilekçesi…

Ev ve işyeri sahipleri ile arsa ve arazi sahiplerinin her yıl ödemek ile mükellef olduğu emlak vergisi için ödeme zamanı devam ediyor.Kasım ayının sonunda bitecek olan vergi dönemi için 1 hafta bulunuyor.

Zamanında ödeme yapılmayan her ay için aylık gecikme faizi uygulanıyor.Bu nedenle mükelleflerin vergilerini zamanında yatırması gerekiyor.Emlak vergisinde meskenler için muafiyet uygulaması da bulunuyor.

– 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip
– Gelir sahibi olmayan
– Kışlık evin yanında yazlık eve sahip olmayan
– Bir başka meskende hisse sahibi olmayan
– Ev hanımı, engelli, gazi, işsiz, dul-yetimler ve emekliler emlak vergisine tabi olmuyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlananların emlak vergisi muafiyeti dilekçesi ile belediyeye müracaat etmesi gerekiyor. Belediye emlak vergisi muafiyeti dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:

Belediye emlak vergisi muafiyeti dilekçesi…

TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM

TARİH …./…./….

T.C.
………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES MÜKELLEF
Adı ve Soyadı
( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….
Belediyenin Adı : ………………………….
Mahallesi : ………………………….
Cadde ve Sokağı : …………………………..
Kapı ve Daire No : ………………………….

Pafta No
Ada No
Parsel No

Ev hanımı emlak vergisi muafiyeti 2015!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com