Bandırma’da icradan satılık çiftlik 30.1 milyon TL’ye!

Balıkesir Bandırma İlçesi Ömerköy Mahallesi’nde yer alan Şeker Piliç ve yem Sanayii Ticaret A.Ş ye ait çiflik vasıflı gayrimenkul 30 milyon 110 bin 74 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.

Taşınmazın Özellikleri : Balıkesir İli, Bandırma İlçesi,Ömerköy mahallesi, 1572 parsel nolu, Şeker Piliç ve yem Sanayii Ticaret A.Ş ye ait, 53.018,67 metrekare alanında arsa vasfında taşınmazdır. Tam Hisseli.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Hali Hazır Durumu : Taşınmaz arsa vasfında olup, üzerinde kesimhane binası, döner binası ve müştemilatları bulunmaktadır. Su deposunda yüzde  15, diğer yapılarda yaklaşık yüzde 10 yıpranma bulunmaktadır. Taşınmaz, şehir merkezine ve aktif ticaret merkezine uzakta bulunmakta, köy sınırları içinde kalmaktadır. Yörede, Şeker Piliç tesislerine ait altyapı hizmetleri bulunmaktadır.

Parselin imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Elektrik, su, yol gibi hizmetler mevcuttur. Arazi yüzeyi düzdür. Her ne kadar ayrı parsel olarak değerlendirilse de tesis, bitişiğindeki Şeker Piliç’e ait 1625 nolu parsel üzerindeki arıtma tesislerinden faydalanmaktadır. Hâlihazır durumu ile tesise geçiş 1625 nolu parsel üzerinden sağlanmaktadır

TOPLAM KIYMETİ: 30.110.074,60 TL üzerinden satışa çıkarılacaktır.

1. Satış Günü : 16/02/2018 günü 15:30 – 15:40 arası
2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 15:30 – 15:40 arası
Satış Yeri : Altıyüzevler Mah. Avukatlar İşhanı İcra Müdürlükleri Ortak Mezat Salonu Bandırma/Balıkesir

Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 ‘sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İşbu ilanın gazetede ve elektronik ortamda yapılmış bulunan ilanı İİK’nın 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan/yapılmayan kişilere tebliğ yerine geçer.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/01/2018

, ,